Η εταιρία μας «GRP HELLAS ΕΠΕ» δημιουργήθηκε το 2013 με τον μετασχηματισμό ατομικής επιχείρησης που υπήρχε από το 1978 και δραστηριοποιείτε στον ευρύτερο τομέα των κατασκευών με σύνθετα υλικά (composites) ή όπως είναι ευρύτερα γνωστά ως πολυεστερικές κατασκευές (fiberglass GRP/FRP products).

Τα πλεονεκτήματα των σύνθετων υλικών και του πολυεστέρα στην κατασκευή Βιομηχανικών προϊόντων είναι δεδομένα γι’ αυτό άλλωστε χρησιμοποιείτε εκεί που τα υπόλοιπα υλικά αποτυγχάνουν (π.χ. δεξαμενών που προορίζονται για αποθήκευση χημικών με ακραίο ph, χημικών που προκαλούν διάβρωση, δεξαμενές που βρίσκονται σε ακραίες καιρικές συνθήκες ή σε όξινα περιβάλλοντα, βιολογικούς καθαρισμούς,
δεξαμενές με χημικά σε υψηλές θερμοκρασίες & πιέσεις κτλ.)

Δεξαμενές

Εξαρτήματα αμαξοπιοίας

Διακοσμητικά

Διαφημιστικά

Έργα Τέχνης

Βιομηχανικά Προϊόντα

Πελάτες