Η αποκατάσταση των φθορών σε πολυεστερικά αντικείμενα (κυρίως δεξαμενές) είναι μια απλή υπόθεση καθώς το αντικείμενο θα γίνει ισάξιο αν όχι καλύτερο από το αρχικό με μικρό κόστος.

Σε περίπτωση μεγάλων αντικειμένων η επισκευή θα πρέπει να γίνει στον χώρο του πελάτη. Το να βρισκόμαστε όμως στο χώρο όπου χρησιμοποιείται το τελικό προϊόν, δημιουργεί ένα πολύ πιο δύσκολο περιβάλλον εργασίας.

Ειδικά εργαλεία που κάνουν την εργασία πιο εύκολη στο εργοστάσιο, δεν είναι συνήθως διαθέσιμα στο χώρο του πελάτη. Εδώ είναι όπου οι τεχνικοί μας γίνονται καινοτόμοι. Οι τεχνικοί μας έχουν τις δεξιότητες να κάνουν πολύπλοκες εργασίες κάτω από ειδικές συνθήκες όπως ο περιορισμένος χώρος ή χρόνος και συνήθως εκτεθειμένοι σε δύσκολους εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Η ομάδα υποστήριξης της GRP HELLAS έχει τις δυνατότητες για μια πλήρη ποικιλία υπηρεσιών πεδίου σε όλη την χώρα. Οι περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες υποστηρίζουν εξοπλισμό και εγκαταστάσεις της χημικής βιομηχανίας. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Τον έλεγχο του εξοπλισμού

 • την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού
 • την επισκευή του φθαρμένου εξοπλισμού και
 • την αντικατάσταση και απομάκρυνση του παλιού εξοπλισμού.

Αυτές οι υπηρεσίες γίνονται από την εξειδικευμένη ομάδα ατόμων για έκτακτες ανάγκες.

Η προσέγγισή μας για επανασύνδεση και επισκευή, είναι να επαναφέρουμε το προϊόν στις αρχικές προδιαγραφές του κατασκευαστή ή και καλύτερες. Το καλύτερο μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των πιο πρόσφατων ρητινών που διατίθενται από τους καλύτερους προμηθευτές, στην προσθήκη επιπλέον ιδιοτήτων προστασίας, κτλ.

Έχουμε το προσωπικό και τον εξοπλισμό που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των επιτόπιων υπηρεσιών FRP/GRP εντός ή πριν από το χρονοδιάγραμμα, με οικονομικό προϋπολογισμό και με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.

Κατανοούμε ότι όταν ο εξοπλισμός αποτύχει, απαιτείται άμεση απόκριση και γι’ αυτό προσφέρουμε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η ομάδα διαχείρισης έργων και τα συνεργεία εξυπηρέτησης είναι διαθέσιμα 24 ώρες την ημέρα / 7 ημέρες την εβδομάδα για όποτε χρειάζεστε ολοκληρωμένες επισκευές έκτακτης ανάγκης. Είτε πρόκειται για σωληνώσεις, δεξαμενές ή άλλο εξοπλισμό FRP καλέστε την ομάδα της GRP HELLAS για άμεση ανταπόκριση.

Η πολύχρονη εμπειρία της GRP HELLAS μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε μια αυξανόμενη ομάδα έμπειρων τεχνικών για να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατότητες συντήρησης και επισκευών στον τομέα μας.

Είμαστε ειδικοί στις σύνθετες – πολυεστερικές κατασκευές και προσφέρουμε:

 • Τεχνικές μηχανολογικές υπηρεσίες
 • Τεχνικές υπηρεσίες Πρόληψης βλαβών
 • Προηγμένη τεχνική ανάλυση και σχέδιο δράσης
 • Ανάλυση δεδομένων από ειδικούς μηχανικούς
 • Τεχνικές αναφορές που προσδιορίζουν τα σημεία αστοχίας και υπολογίζουν τον ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας του εξοπλισμού για συντήρηση.
 • Επιτόπιοι έλεγχοι από εμπειρογνώμονες για την αντιμετώπιση αστοχιών
 • Μακροπρόθεσμες προγνωστικές και προληπτικές υπηρεσίες
 • Επιθεώρηση & Ανάλυση εξοπλισμού
 • Μέθοδοι επιθεώρησης χωρίς επαφή και μη καταστροφικές μεθόδους
 • Ετήσιες επιθεωρήσεις και επιθεωρήσεις μετά τη λήξη της εγγύησης.
 • Ανίχνευση διάβρωσης, ή άλλων αστοχιών και ελαττωμάτων
 • Επισκευές & Βελτιώσεις
 • Επιδιορθώσεις εσωτερικών και δομικών βλαβών
 • Αλλαγή στοιχείων και χαρακτηριστικών π.χ. αλλαγή σημείου ανθρωποθυρίδας – καπακιού, αλλαγή σημείων ή διατομής φλαντζών, τοποθέτηση εσωτερικών τμημάτων – πτερυγίων – κτλ περιοχές συγκόλλησης, ενισχύσεις τμημάτων.