Οι δεξαμενές σκαφών μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε σχήμα και μέγεθος, με τα απαραίτητα εσωτερικά χωρίσματα.
Ξεχωριστή μελέτη γίνεται ανάλογα με τη χρήση της δεξαμενής. (Πχ νερό χρήσης, πόσιμο νερό, αποβλήτων, καυσίμων, κτλ)