Οι πολυεστερικές πισίνες είναι η ιδανική επιλογή στα μικρά και μεσαία μεγέθη πισίνας. Ο χρόνος εγκατάστασης μειώνεται αισθητά και
αντίστοιχα μειώνεται και το συνολικό κόστος. Οι μόνοι περιορισμοί στο σχήμα και στις διαστάσεις τίθενται από τους κανόνες μεταφοράς.