Η GRP HELLAS ΕΠΕ κατασκευάζει ειδικά μηχανοστάσια – αντλιοστάσια για πισίνες, σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές πισινών στην χώρα,
κατάλληλα για τοποθέτηση του εξοπλισμού υποστήρηξης της πισίνας.

Τα προκατασκευασμένα μηχανοστάσια είναι κατάλληλα για υπόγεια τοποθέτηση και γλιτώνουν χρόνο και χώρο προσφέροντας
ένα απόλυτα εναρμονισμένο αποτέλεσμα με το περιβάλλον.

Μπορούν να κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε χρώμα και διάσταση, με ή χωρίς καπάκι.