Οι δεξαμενές μεταφοράς είναι μια κατηγορία με ειδικά χαρακτηριστικά.

Σε αυτές τις δεξαμενές μπορούμε να δώσουμε ειδικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το είδος της χρήσης και του οδοστρώματος που θα κινούνται.

Για παράδειγμα, μια δεξαμενή πυρόσβεσης που θα κινείται σε ορεινούς όγκους θα διαφέρει πολύ ο σχεδιασμός της με κάποια δεξαμενή που θα μεταφέρει χημικά απόβλητα.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν άμεσα τον σχεδιασμό είναι:

  • το είδος του αμαξώματος που θα τοποθετηθεί
  • Ο αριθμός των εσωτερικών διαφραγμάτων που πρέπει να έχει
  • Ο τρόπος στήριξης στο αμάξωμα
  • Η χρήση για την οποία προορίζεται
  • Το συνολικό βάρος της κατασκευής