Ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της GRP HELLAS αποτελεί το Τμήμα Βιομηχανικών Προϊόντων, το οποίο διαθέτει προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες της σύγχρονης βιοτεχνίας & βιομηχανίας.

Στη βιοτεχνία και την βιομηχανία παρουσιάζονται συνεχώς ανάγκες για νέα προϊόντα ή βελτίωση και αλλαγή υφιστάμενων προϊόντων που θα ακολουθούν τις απαιτούμενες ανάγκες τις αγοράς.

Η εταιρεία μας διαχρονικά συνδέεται με τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας καθώς και με τις μικρές μεταποιητικές βιοτεχνίες, έχοντας σταθερά ηγετική θέση στις πωλήσεις σχετικών βιομηχανικών προϊόντων.

Ο τεχνικά άρτιος εξοπλισμός, η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών σε όλη τη χώρα και η συνεχής υποστήριξη, εγγυώνται την άριστη ανταπόκριση στις εφοδιαστικές απαιτήσεις και τα ποιοτικά στάνταρ των πελατών μας.