Προσοχή:
Οι παρακάτω κατασκευές είναι απολύτως ενδεικτικές των δυνατοτήτων του υλικού και δεν είναι απαραίτητα κατασκευές της GRP HELLAS.