Η μέθοδος παραγωγής εξαρτάται από τον αριθμό των απαιτούμενων αντικειμένων, τον διαθέσιμο χρόνο για την ολοκλήρωση του έργου και την πολυπλοκότητα του αντικειμένου.

Στη χώρα μας η πιο συνηθισμένη μέθοδος παραγωγής είναι η χειροποίητη εφαρμογή με χρήση ανοιχτού καλουπιού.

Οι κυριότεροι μέθοδοι παραγωγής είναι:

  • infusion
  • injection
  • pultrusion
  • RTM, κτλ.
  • hand lay up
  • spray up
  • filament winding
  • vacuum